Dit zijn de mensen achter Nederland helpt Oekraïne

Namens de Stichting Nederland helpt Oekraïne is een klein team verantwoordelijk voor de planning, organisatie en logistiek, de coördinatie, de inzet van vrijwilligers en de in-en externe communicatie. Daarnaast zijn er talrijke vrijwilligers die de stichting op andere manieren helpen. Het driekoppige bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beeld van de organisatie.

Planning en organisatie

Ankie, Sandrine en Alice achten zich vooral op de planning en organisatie van de activiteiten van de Stichting Nederland helpt Oekraïne. Zo onderhouden zij de contacten met (potentiële) gastgezinnen en opvanglocaties.

Ankie van Dijk
Alice Ras
Sandrine Röell

In- en externe communicatie

Cees onderhoudt de contacten met de media en verzorgt de informatievoorziening aan de vele vrijwillig die het werk van de stichting Nederland helpt Oekraïne.

Cees van Dijk
Cees van Dijk

Stichtingsbestuur

Nadat Nederland helpt Oekraïne kort na het begin van de oorlog de eerste vluchtelingen had opgehaald uit Polen bleek al snel dat de activiteiten zouden toenemen. Om dit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel in goede banen te leiden besloot initiatiefnemer Robin Ras tot de oprichting van een stichting. Hij vond Rodrigo en Marta bereid zitting te nemen in het bestuur.

Rodrigo Soto Escamilla, voorzitter
Marta Szulc,
secretaris
Robin Ras, penningmeester Stichting Nederland helpt Oekraïne.
Robin Ras,
penningmeester